Tellusgruppen expanderar i Sundbyberg

Tellusgruppen startar, via sitt dotterbolag Tellusbarn, en förskola i Sundbybergs kommun. Kommunen har godkänt bolagets ansökan om tillstånd att starta en förskola i Ursvik under hösten. Därmed har Tellusgruppen nu skol- och förskoleverksamheter i sammanlagt tolv kommuner. – Tellusbarn driver i nuläget 27 förskolor i...

Nöjda medarbetare på Tellusgruppen ser utrymme för utveckling och inflytande

Vårens medarbetarenkät för Tellusgruppen och dess dotterbolag visar att flertalet medarbetare upplever att de jobbar på ett företag som de är nöjda med och att de är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget. –...

Tellusgruppen tar ytterligare steg inom utbildningstjänster genom förvärv av Språkservice 24

Tellusgruppen AB (publ) förstärker nu sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning genom förvärvet av Språkservice 24. Bolaget är en ledande aktör med kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning som skräddarsys efter skolornas önskemål och elevers behov. Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen...

Förskolan Torget uppmärksammas i media

Nyhetsbyrån Järva uppmärksammar Tellusbarns förskola Torget i Rinkeby. Torget är en avgiftsfri förskola som satsar extra mycket på språk, hälsa och skapande. Här kan du läsa hela artikeln