Om oss

Historik

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten.

Vår vision

Tellusgruppen ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom barnomsorg, pedagogik och skolundervisning.

Affärsidé

Tellusgruppen är en långsiktig ägare i välskötta och lönsamma företag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Genom professionell styrning och tillvaratagande av synergier utvecklar vi affärsidéer kring efterfrågade tjänster och produkter till bolag med växtkraft.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Långsiktig ägare
  • Korta beslutsvägar
  • Motståndskraftig organisation
  • Branschkännedom

Uppdaterades senast: 29 juni, 2021