Långsiktig ägare till välskötta bolag

Om oss

Med högkvalitativa verksamheter ska Tellusgruppen förbereda nästa generation inför mötet med världen. Med kunskap, hållbara vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför ett möte med en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna barnomsorg och utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Tellusgruppens strategi är att förvalta och förstärka en positiv växelverkan mellan hög kvalitet, stabil tillväxt och uthållig lönsamhet. För en framgångsrik utveckling av Koncernen är dessa mål varandras förutsättningar.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för dotterbolaget Tellusbarn och som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten.