Startar, driver och utvecklar lönsamma och växande bolag

Vad är en friskola?

En friskola är en skola som drivs av en annan huvudman än kommun, region eller stat. Det kan till exempel vara en stiftelse, ett företag, en förening, en privatperson eller ett trossamfund. En friskola verkar inom ramen för Skollagen (2010) och står under Skolinspektionens tillsyn. En mer korrekt benämning på friskola är fristående skola eller skola med enskild huvudman.

Läs mer

Skolor och elever

Det finns fristående förskolor i 242 av landets 290 kommuner och 410 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är 19,6 procent av de drygt 2 miljoner barn och elever som går i svenska förskolor och skolor.

Läs mer

Medarbetare

Nästan 240 000 personer arbetade i förskola och skola i Sverige 2021. Av dem arbetar 19 procent i en fristående verksamhet. Lärare i fristående skolor är nöjdare än lärare i kommunala skolor i alla frågor i Svenskt Kvalitetsindex undersökning Jobbhälsoindex.

Läs mer om medarbetare

Läs mer om nöjda elever och medarbetare

Vinst i friskola

En av myterna om friskolor är att friskolornas vinster är höga. Den verkliga siffran för rörelsemarginalen har under många år legat runt tre procent. Det blir cirka 2,5 procent efter avskrivningar och skatt.

Läs mer om vinster i friskolor

Friskolornas riksförbunds rapport ”Fakta om friskola”

Här kan du ladda ner Friskolornas riksförbunds rapport ”Fakta om friskola” som gavs ut i en uppdaterad upplaga 2023.