Affärsmässighet och samhällsnytta

Finansiella rapporter

2023

Kvartalsrapport Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023

2022

Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké 2022
Kvartalsrapport Q3 2022
Kvartalsrapport Q2 2022
Kvartalsrapport Q1 2022

2021

Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q1 2021

2020

Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké 2020

Investera i Tellusgruppen 

Som aktieägare i Tellusgruppen investerar du i ett bolag som kombinerar hög kvalitet, stabil tillväxt med uthållig lönsamhet. Sedan bildandet 2012 har Tellusgruppen vuxit till en koncern som är huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller undervisningstjänster och barnpassning. 

Stark tillväxt 

Sedan 2019 har Tellusgruppen vuxit med 39 procent per år och bibehållit en stabil lönsamhet. Tillväxten sker såväl organiskt som via förvärv, där målsättningen är att fortsätta växa inom flera verksamhetsområden och nyttja de skalfördelar en större organisation har. En stor del av vinsten återinvesteras i verksamheten.  

Läs mer om Tellusgruppen. 

Kvalitet och kompetens 

Tellusgruppens förskolor får höga betyg i Skolinspektionens granskning. Kvalitetsredovisningen för 2022 visar också på mycket nöjda medarbetare och nöjda föräldrar. För tillsättning av nya tjänster arbetar bolaget främst med internrekrytering, för att på bästa sätt nyttja den kompetens som finns och utvecklas inom bolaget. 

Fyra verksamhetssegment – låg risk och hög tillväxttakt 

Tellusgruppen är aktiva inom fyra verksamhetssegment: förskolor, skolor, utbildningstjänster samt barnpassning. Det ger bolaget en bred plattform för fortsatt hög tillväxttakt såväl organiskt som via förvärv. Flera verksamhetsben ger också olika intäktsmodeller vilket ger mindre affärs- och politisk risk. 

Video: Tellusgruppens vd Bijan Fahimi presenterar läget för bolaget 2023 

Skolan viktig i alla tider 

Skolan är en sektor som är okänslig för konjunktursvängningar. Utbildning är en grundläggande och långsiktig prioritet för samhället, oavsett ekonomiska förhållanden. Just friskolor är utsatta för viss politisk risk, men det görs utredningar som gynnar hela skolsektorn, och som till och med kan innebära fördelar för Tellusgruppen. Genom att även till exempel investera i språk- och utbildningstjänster minskar Tellusgruppen affärsrisken. 

Tellusgruppen AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market, tickersymbol TELLUS. 

Läs mer om Tellusgruppen på Avanza. 

Vd Bijan Fahimi kommenterar Tellusgruppens Q3 rapport

Under tredje kvartalet har Tellusgruppen levererat hög tillväxt, förbättrad lönsamhet samt en förbättring och fördjupning av alla verksamhetssegment.