Visselblåsarpolicy för Tellusgruppen AB med dotterbolag

Tellusgruppen AB strävar efter att vara ett öppet och transparent bolag. Vi värnar om våra medarbetare och kunder och arbetar varje dag för att skapa en verksamhet som innebär en trygg och säker miljö för våra medarbetare, barn och elever.

I de fall där medarbetare eller andra intressenter upptäcker missförhållande i våra verksamheter erbjuder vi ett enkelt och säkert sätt att anmäla dessa via Tellusgruppens visselblåsarfunktion. Här skapar anmälaren en rapport helt anonymt. Genom att göra det okomplicerat att rapportera, värnar vi om medarbetarnas, barn, elevers, vårdnadshavares och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsning är en del i vårt interna förbättringsarbete och ska användas som den sista utvägen när inget annat har fungerat.

Hur rapporterar jag?

På Tellusgruppen använder vi oss av ett internt system för visselblåsning. Du använder nedanstående formulär där du kan välja att vara anonym genom att utelämna dina kontaktuppgifter. Om du vill att vi ska kunna kontakta dig för att återkoppla eller ställa ytterligare frågor kring ärendet, anger du dina kontaktuppgifter.