Fantastiska visioner blir verklighet med fantastiska människor

Medarbetare hos oss

Tellusgruppen är ett snabbväxande bolag med höga ambitioner och fantastiska visioner. Utan kompetenta och engagerade medarbetare blir visioner aldrig något annat än fina idéer. För att visioner ska bli verklighet behövs kompetenta och motiverade medarbetare som är organiserade på ett genomtänkt sätt.

En lärande organisation där medarbetarna ständigt utvecklas och får utrymme för sitt engagemang och kunnande är den viktigaste förutsättningen för att visionerna och de som ska förverkliga dem hamnar i en kreativ växelverkan. Tellusgruppen har kommit en bra bit på vägen att skapa det goda samspelet mellan fantastiska människor och fantastiska visioner. Men det här är en resa som aldrig blir helt klar.

Entreprenöriell anda
Tellusgruppens företagsanda är entreprenöriell, nyfiken och dynamisk. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit men aldrig nöjda. Allt går att göra bättre och de som mår och utvecklas bäst hos oss är de som drivs av samma andra. Att bejaka utveckling och strävan efter perfektion. En perfektion som aldrig nås men som alltid eftersträvas.

Som växande bolag har vi ett ständigt behov av nya medarbetare och nya roller. Vi välkomnar och bejakar nya influenser. Samtidigt har vi en fin meritlista när det gäller att erbjuda möjligheter till interna karriärvägar och spännande utveckling. Hos oss är vägen från idé till verklighet kort och den enskildes möjlighet att påverka och utvecklas stora.

Kvalitet i fokus
Tellusgruppens kultur karaktäriseras av högt i tak. Här arbetar vi prestigelöst över dotterbolagsgränserna med gemensamma stödfunktioner. Här arbetar vi långsiktigt och med kvalitet i fokus.