Spjutspetsutbildningar och tjänster för förskola och skola.

Tellus Academy

Tellus Academy är skolans professionella och kompetenta partner för utbildningstjänster och modersmålsstöd. Under affärsområdet Academy samlas bolag som erbjuder spjutspetsutbildningar och tjänster för förskola och skola.

Bolagen inom Tellus Academy verkar självständigt men drar samtidigt nytta av att samarbeta med varandra har dessutom en extra fördel i Tellusgruppens egna skolor och förskolor. Tack vare Tellus Academy befinner sig Tellusgruppens egna förskolor och skolor i framkant när det gäller utvecklingen av nya arbetssätt, nya verktyg och specialiststöd. Samtidigt får bolagen inom Tellus Academy möjlighet att testa och utveckla sina tjänster i nära dialog med skolor och förskolor. De kan på så sätt redan på ett tidigt stadium testa sina tjänster hos relevanta slutanvändare.

Modersmålsstöd

Modersmålsundervisning i den svenska skolan är viktigt. När eleverna lär sig förstå och uttrycka sig på sitt modersmål bidrar det till utvecklingen av goda läs- och skrivfärdigheter även i det svenska språket vilket skapar en god grund för integration i det svenska samhället.

Tellus Academy erbjuder två olika koncept för modersmålsundervisning i de båda bolagen Omniglot och Tellus Academy. Tillsammans blir de båda varumärkena den enskilt största privata aktören inom segmentet språktjänster till skolor med runt 260 modersmålslärare som undervisar i 70 olika språk.

AI-baserade verktyg för skolutveckling

Med den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kommer digitaliseringen i skolvärlden att accelerera under de kommande åren. Ett av dessa utvecklingsområden är applikationer som baseras på Open AI-teknologi. Med hjälp av denna teknik kommer skolornas arbete med texter, både i pedagogiska sammanhang och för administrativa uppgifter, att förändras i grunden. Genom att utnyttja kraften i AI kommer skolans arbete bli bättre och effektivare.

Tellus Academy erbjuder AI-baserade applikationer för att förbättra och effektivisera förskolor och skolors arbete, både inom pedagogiska och administrativa områden inom bolaget Intelligent School Solutions.