Ägare

Största aktieägare

Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 28 mars 2024.

AktieägareAntal aktierÄgarandel av
röster och kapital, %
Bina Holding AB*9 470 00066,3 %
Adelko AB1 454 73610,2 %
Mangold Fondkommission AB1 154 7598,1 %
Malin Hökeberg516 0503,6 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB502 4043,5 %
Övriga1 169 5158,2 %
Summa **14 275 947100 %

Källa: Euroclear

*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.

** efter avstämningsdagen genomfördes en riktad nyemission i samband med förvärvet av Matomsorg i Stockholm AB den 2 april 2024. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 402 477 och således uppgår totalt antal aktier till 14 678 424