Ägare

Största aktieägare

Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 31 december 2022.

AktieägareAntal aktierÄgarandel av
röster och kapital, %
Bina Holding AB*9 470 00067,7 %
Adelko AB1 454 73610,4 %
Mangold Fondkommission AB1 134 1208,1 %
Malin Hökeberg516 0503,7 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB504 6873,6 %
Övriga907 2436,5 %

Källa: Euroclear

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning uppgick till 12 532 100 (12 532 100) och 13 986 836 (12 532 100) efter utspädning.

*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.