Ägare

Största aktieägare

Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 30 september 2023.

AktieägareAntal aktierÄgarandel av
röster och kapital, %
Bina Holding AB*9 470 00066,3 %
Adelko AB1 454 73610,2 %
Mangold Fondkommission AB1 153 2208,1 %
Malin Hökeberg516 0503,6 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB514 9383,6 %
Övriga1 167 0038,2 %
Summa14 275 947100 %

Källa: Euroclear

*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.