Ägare

Största aktieägare

Tabellen nedan visar Tellusgruppens största ägare per den 15 september 2023.

AktieägareAntal aktierÄgarandel av
röster och kapital, %
Bina Holding AB*9 470 00066,3 %
Adelko AB1 454 73610,2 %
Mangold Fondkommission AB1 157 9688,1 %
Malin Hökeberg516 0503,6 %
Nordnet Pensionsförsäkringar AB510 4423,6 %
Övriga1 166 7518,2 %

Källa: Euroclear

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning uppgick till 12 532 100 (12 532 100) och 14 275 947 (12 532 100) efter utspädning.

*Bina Holding AB är ett helägt bolag till vice styrelseordförande Narges Moshiri samt verkställande direktör Bijan Fahimi.