När människor växer, växer också verksamheten

Kompetens och gemenskap

På Tellusgruppen är inte kompetensutveckling i första hand en kurs som man deltar i och sedan går tillbaka till sin gamla arbetsrutin. Kompetensutveckling sker i nära samspel med verksamhetsutveckling. Därmed skapas en långsiktighet och ömsesidighet som gynnar både verksamheten och individen. Kompetens kan med fördel knytas till skolan eller förskolans profil och byggs och utvecklas långsiktigt med hjälp av våra egna experter, externt stöd och kollegialt lärande.

I Tellusgruppens medarbetarundersökning ger en majoritet av medarbetarna höga betyg i frågor som rör kompetens och sin egen utveckling inom företaget. Detta är en kvitto på att vårt sätt att arbeta med kompetens och utveckling är uppskattad och ger resultat.

Friluftsprofil på våra skolor och förskolor

På våra skolor och förskolor inom Robinsonkonceptet arbetar vi utifrån en grundidé att lärande blir långsiktigt om det utgår från en upplevelse. Därför arbetar vi med upplevelsebaserat lärande där många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att barnen på vår skola lär känna naturen och därmed också lär sig att tycka om den. Vi tror att det man tycker om tar man hand om.

Robinsskolorna grundades 1997 i Enköping och har efter att Tellusgruppen förvärvade bolaget utvecklats och finns numera även i en förskola och en skola i Österåker. Det gör att medarbetare som är extra intresserade av utomhuspedagogik hittar sin naturliga hemvist här.

Här får du träffa Martina som jobbar på en av våra Robinsonskolor.