Matglädje och måltidspedagogik

Tellusfood

Tellusfood tillagar varje dag runt 3 000 måltider som distribueras till fler än trettio förskolor och skolor. Maten tillagas från grunden med fina råvaror.

Måltiderna är näringsriktiga, goda, hållbara och säkra. Maten serveras i ett genomtänkt pedagogiskt sammanhang där trivseln, tryggheten och förståelse för måltiden hänger ihop.

Matens betydelse
Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i både skolan och förskolan.

Vi finns i Stockholm, Linköping och Enköping
Tellusfood består av sex tillagningskök, en restaurang som är öppen för allmänheten och dessutom tillhandahåller vi catering för andra förskole- och skolverksamheter.

Här kan du läsa mer om Tellusfood