Nyheter

Tellusgruppen informerar om förändringar i koncernens ledningsgrupp

25 juni 2024

Vd Bijan Fahimi presenterar förändringar i koncernens ledningsgrupp.

Läs mer >

Ny enkät från Skolinspektionen: ”lärare på friskolor trivs bättre än på kommunala skolor”

20 juni 2024

I Skolinspektionens senaste skolenkät tillfrågas 45 000 lärare om sin arbetssituation. Inom samtliga områden är lärare som arbetar på friskolor mer positivt inställda till sin arbetsplats…

Läs mer >

Skolinspektionens granskning av skolor och friskolor

19 juni 2024

Skolinspektionen är myndigheten som övervakar och utvärderar utbildningskvaliteten i Sverige. Kvalitetsgranskningen görs på samma sätt för kommunala skolor och friskolor, och är avgörande för att…

Läs mer >

Stämmokommuniké från årsstämma 12 juni 2024 i Tellusgruppen AB (publ)

12 juni 2024

Information om beslut vid årsstämman i Tellusgruppen AB.

Läs mer >

Valberedningen meddelar kompletterande förslag till val av styrelse inför årsstämman

4 juni 2024

Valberedningens i Tellusgruppen förslag offentliggjordes den 13 maj 2024.Valberedningen har därefter funnit det lämpligt att föreslå ytterligare en ledamot till Tellusgruppens styrelse, och återkommer därför…

Läs mer >

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till cirka 69,7 procent och Tellusgruppen tillförs cirka 6,0 MSEK

29 maj 2024

Tellusgruppen meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2

Läs mer >

Tellusgruppen har vunnit upphandlingen Modersmål och studiehandledning av Valdemarsviks kommun

26 maj 2024

Tellusgruppen ska leverera modersmålsundervisning i Valdemarsviks kommun.

Läs mer >

Skillnad på friskola och kommunal skola. Barn från Tellusgruppens verksamhet Svedia

Skillnad på friskola och kommunal skola: Vad du bör veta

22 maj 2024

Svenska friskolor följer samma skollag och läroplan som de kommunala skolorna, de är skattefinansierade och får inte välja vilka elever som går på skolan. Men…

Läs mer >

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 i Tellusgruppen är idag, den 22 maj 2024

22 maj 2024

Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår till och med den 27 maj 2024.

Läs mer >