Tellusgruppen som arbetsplats

Träffa våra medarbetare

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss på Tellusgruppen? Här får du träffa några av våra medarbetare som berättar om hur det är.

Skolchef Maria Friberg

Dramapedagog Emma-Helena Berglund

Aurora Gabrielson
Rektor Tellusskolan Thea

Maria Friberg, skolchef

Maria Friberg
Skolchef Tellusbarn