Publikt familjebolag med sikte på nästa generation

Historik

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för dotterbolaget Tellusbarn och som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten.

Tellusgruppen började sin resa som familjeföretag för snart 20 år sedan. De senaste åren har tillväxten tagit fram och sedan 2019 har bolaget vuxit med i genomsnitt 39 procent per år. Alla verksamheter befinner sig i varierande grad av utveckling, där fördelarna med att vara ett större företag är klart fler än nackdelarna.

Här kan du läsa mer om historien bakom Tellusgruppen