Hög kvalitet, hållbar lönsamhet och stabil tillväxt

Verksamhet

Tellusgruppens dotterbolag driver verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningstjänster och barnpassning. Dessa verksamheter drivs under varumärken Tellusbarn, Tellusskolan (Robinson och Thea), Omniglot och Nanny by Tellus. Våra bolag ska erbjuda och leverera högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna barnomsorg och utbildning. Tellusgruppens strategi är att förvalta och förstärka en positiv växelverkan mellan hög kvalitet, stabil tillväxt och uthållig lönsamhet. För en framgångsrik utveckling av koncernen är dessa mål varandras förutsättningar.