Kontakt

Adress
Tellusgruppen
Tegnérgatan 35
111 61 Stockholm
info@tellusgruppen.se

Kontaktpersoner

Thomas Gür
Styrelseordförande
thomas.gur@tellusgruppen.se

Narges Moshiri
Vice styrelseordförande
narges.moshiri@tellusgruppen.se
Telefon: 070-760 20 40

Bijan Fahimi 
Verkställande direktör
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
Telefon: 070-716 74 53

Malin Hökeberg
Skolchef och HR-chef
malin.hokeberg@tellusgruppen.se
Telefon: 070-760 99 20

Anna Lassen
Kommunikationschef
anna.lassen@tellusgruppen.se
Telefon: 070-417 37 33

Lisa Melberg
Utvecklingschef
lisa.melberg@tellusgruppen.se
Tel: 070-754 68 08

Arnar Viðarsson
Ekonomichef
arnar.vidarsson@tellusgruppen.se 
Telefon: 070-445 54 26