Med växande människor växer verksamheten

Karriärvägar inom Tellusgruppen

Tellusgruppen är ett växande bolag där medarbetarnas engagemang och kompetens tas till vara och vi erbjuder goda karriärmöjligheter.

Många av våra pedagogiska ledare och specialister är internrekryterade och har arbetat länge i våra verksamheter eller är kollegor som arbetat i förvärvade bolag och följt med till oss där de fått nya utvecklingsmöjligheter i det större sammanhang Tellusgruppen erbjuder.

Att vara chef på Tellusgruppen
Att vara chef på Tellusgruppen är både svårt och lätt. Det är svårt för att vi ställer höga krav och nöjer oss inte med medelmåttlig prestation. Man ska leverera kvalitet och hushålla med resurser. Vi förväntar oss ansvarstagande, mod och egna initiativ. Men det är ändå lätt att vara chef hos oss. Viktigaste anledningen är att det är roligt och stimulerande att vara chef på Tellusgruppen. Ledningen är tillgänglig, tillåtande och prestigelös och organisationen är decentraliserad och flexibel.

Många av våra medarbetare som har gjort intern karriär i bolaget. Här får du träffa några av dem.

Dramapedagog Emma-Helena Berglund

Rektor Veronica Sandberg

Skolchef Maria Friberg