Långsiktig dialog för en bättre verksamhet

Tellusgruppens medarbetarundersökning

Två gånger om året genomförs anonyma medarbetarundersökning bland Tellusgruppens medarbetare. Resultatet diskuteras och analyseras på såväl enhet som på koncernivå och bidrar till organisationens arbete för att utveckla Tellusgruppens verksamheter. Styrkan i arbetsmodellen är dess regelbundenhet och långsiktighet.

Läs mer om resultatet från medarbetarundersökningen