Evidensbaserad pedagogik, mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet

Tellusskolan

Tellusskolans affärsidé är att driva, starta och förvärva grundskolor som möter mångfalden av behov och preferenser bland vårdnadshavare och kommuner. Bolaget kombinerar en mångfald av profiler med en sammanhängande vision och en effektivare organisation.

Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Bolaget bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.

Genom förvärv och organisk tillväxt avser Tellusskolan att erbjuda flera koncept i framtiden vars gemensamma mål ska vara fokus på kunskap och ömsesidig respekt.

Tellusskolan driver i dag två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Österåker samt Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Tellusskolan Thea Bromma

Tellusskolan Robinson

Här kan du läsa mer om Tellusskolan