Familjeföretagens långsiktighet, det publika bolagets transparens

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Q1 2024

2023

Årsredovisning 2023
Bokslutskommuniké 2023
Kvartalsrapport Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023

2022

Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké 2022
Kvartalsrapport Q3 2022
Kvartalsrapport Q2 2022
Kvartalsrapport Q1 2022

2021

Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q1 2021

2020

Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké 2020

2019

Årsredovisning 2019

2018

Årsredovisning 2018