Inspirerar och utvecklar framtidens världsmedborgare

Tellusbarn

Tellusgruppen driver under dotterbolaget Tellusbarn 27 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Tellusbarn grundades 2007 efter förvärvet av förskolan Torget i Rinkeby, som då erbjöd 50 barnomsorgsplatser. I dag erbjuder Tellusbarn cirka 2 000 utbildningsplatser. Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Här kan du läsa mer om Tellusbarn

Tellusbarns profiler

Verksamheten på Tellusbarn utgår från genomtänkta profiler. Dessa genomsyrar den pedagogiska inriktningen på respektive förskola och sätter lärandet i ett sammanhang för både barn, vårdnadshavare och medarbetare.

Profilerna har vuxit fram utifrån en rad olika parametrar och där pedagogiska idéer har samverkat med området där förskolan är belägen och på så vis bildat en helhet. Det är viktigt för oss att barnen Tellusbarn får möta en mångfald av pedagogiska idéer.

Profilerna bidrar till att de barn och elever som finns i våra förskolor alltid får vara i meningsfulla sammanhang, får använda alla sina sinnen, utveckla olika uttrycksformer och mötas av engagerade, nyfikna och målinriktade pedagoger.