Tellusgruppens vd uppdaterar om det finansiella läget för bolaget: ”Tillväxten fortsatt stark”

Övrigt

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi rapporterar om det aktuella läget för bolaget.

Utdrag från filmen – Bijan Fahimi berättar:

”Bolaget utvecklas i den riktning som vi har tidigare skissat på.”

Tellusgruppen har ökat omsättningen från 118 MSEK 2019 till 350 MSEK 2022.

”Tillväxten är fortsatt stark och sker på flera fronter. Samtidigt ser vi en underliggande förbättring av lönsamhet, även om det är svårt att avläsa på grund av säsongseffekter.”

”Tellusgruppen har fyra verksamhetsområden.”

”Inom området Förskolor har Tellusgruppen startat tre nya förskolor sen årsskiftet. Förskoleverksamheten växer främst organiskt. Skolverksamheten är fortsatt stark.”

”Vårt nya segment utbildningstjänster har Tellusgruppen förvärvat ytterligare ett bolag inom modersmålsundervisning, Språkservice24. Det bolaget tillsammans med Omniglot blir mycket starka aktörer inom segmentet och vår förhoppning är att bolaget ska kunna vidga erbjudandet till kunderna – från modersmålsfrågor och språkrelaterade tjänster till ytterligare nya områden.”

”Genom förvärvet av Omniglot och senast språkservice24 kommer vi vara den största privata aktören inom modersmålsundervisning. Detta är väldigt spännande, vi kommer ha möjlighet att samarbeta mellan bolagen och utveckla vårt erbjudande tillsammans. Dessutom kommer det här ge Tellusgruppen en plattform för utveckling av våra utbildningstjänster. Vi kommer att kunna erbjuda andra tjänster som elevhälsa, studievägledning samt produkter som vi kommer utveckla inom AI. Det här gör att vårt segment utbildningsresurser har en väldigt spännande period framför sig.”

”Det finns som bekant en politisk risk som är riktad främst till skola och förskola. Den risken måste vi naturligtvis leva med. Det kommer att komma fram svar på en del utredningar, vi hoppas att de ska leda till att man hittar pragmatiska och bra lösningar som gynnar hela skolsektorn, det tror jag inte kommer bli ett problem för oss att hantera och anpassa oss till. Det kan till och med innebära en hel del fördelar.”

”Det är också på grund av denna politiska risk, som vi utvecklar vår verksamhet delvis också utanför skola och förskola. Det är där barnpassningsverksamheten men framför allt utbildningstjänster kommer in i bilden.”

Läs mer om Tellusgruppens finansiella rapporter.