Tellusgruppen ny ägare till Språkservice 24

Publicerat: 2023-08-01

  

Övrigt

Tellusgruppen AB (publ) förstärker nu sitt erbjudande kring utbildningstjänster och modersmålsundervisning och tillträder i dag, den 1 augusti, som ny ägare till Språkservice 24. Bolaget är en ledande aktör med kvalificerade tjänster inom moderna språk, modersmål och studiehandledning. Tellusgruppen äger redan Omniglot som erbjuder snarlika tjänster. Därmed blir koncernen den enskilt största privata aktören inom segmentet språktjänster till skolor. Under 2022 rapporterade Omniglot och Språkservice samlat EBITDA på 12,1 MSEK vilket är en positiv indikation på dessa förvärvs effekt på Tellusgruppens lönsamhet framöver.

Köpeskillingen för aktierna, exklusive kassa, är 7 700 000 SEK. 3 465 000 SEK betalas kontant och 2 310 000 SEK genom nyemitterade aktier till priset för 7,99 per aktie vilket innebär 28 9111 nyemitterade aktier. Den kontanta betalningen finansieras med lån från huvudägaren Bina Holding med ränta på 7,5 procent plus STIBOR vilket är samma villkor som bolaget använt sig av vid tidigare förvärv.

Språkservice 24 grundades 2011 och har cirka 60 professionella lärare som undervisar i mer än 50 olika språk. För räkenskapsåret 2021/22 uppgick bolagets omsättning till 5,2 MSEK och rörelseresultatet till 1,6 MSEK.

Omniglot och Språkservice 24 behåller sina respektive varumärken och kommer även i fortsättningen att arbeta som två självständiga bolag för att kunna erbjuda marknaden en mångfald inom området. Bolagen får skalfördelarna som Tellusgruppen erbjuder när det gäller till exempel utveckling och administration.

– Tellusgruppen fortsätter att växa inom området utbildningstjänster, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen. Förutom modersmål och studiehandledning ser vi stora möjligheter att, via förvärv och organisk tillväxt, kunna addera ytterligare tjänster inom detta nya verksamhetsben. Till exempel kan man addera större inslag av digitala lösningar inom området som ger elever, skolor och Tellusgruppen spännande utvecklingsmöjligheter.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.