Tellusbarn får goda omdömen i Skol­inspektionens kvalitetsgranskning av förskolor i socioekonomiskt svagare områden

Övrigt, Verksamhet

Tellusbarns förskola Torget i Rinkeby får fina omdömen i Skolinspektionens granskning av förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. För båda de grans­kade områdena får Tellusbarn omdömet att arbetet bedrivs i ”hög utsträckning”.

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning av huvudmäns och rektorers ar­bete för att skapa goda förutsättningar för undervisning av god kvalitet i förskolor i socio­ekonomiskt svagare områden. Granskningen omfattar 30 huvudmän, både fristående och kommunala. Samtliga förskolor har valts utifrån att de ligger i socioekonomiskt svagare områden.

I granskningen ingår två områden med följande frågeställningar:

1. I vilken utsträckning arbetar huvudmannen aktivt med adekvata insatser för att stärka förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden?

2. I vilken utsträckning skapar rektorn reella förutsättningar så att förskollärare kan leda och genomföra undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden?

En av de granskade förskolorna är Tellusbarns förskola Torget som ligger vid Rinkeby Torg och förskolan får ett bra betyg.

Skolinspektionen menar att Tellusbarn i hög utsträckning arbetar med insatser som stärker förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Skolinspektionen anser att Tellusbarns styrning och ledning av förskolan görs på ett långsiktigt sätt och med en helhetssyn på förskolans uppdrag.

Granskningen visar också att Tellusbarn har en god insikt i vad som krävs för att skapa en god pedagogisk kvalitet i förskolan, samt en väl underbyggd uppfattning om vad som orsa­kar de utmaningar förskolan har och prioriterar insatser utifrån identifierade utvecklings­områden.

Skolinspektionen menar också att rektorn i sitt pedagogiska ledarskap har fokus på under­visningsuppdraget och att hon har god kännedom om måluppfyllelsen avseende under­visningen.

– Tellusbarn satsar på förskolor i socialt utsatta områden, säger Torgets rektor Narges Moshiri som också är grundare av Tellusbarn och vice styrelseordförande i Tellusgruppen. Utifrån vårt koncept ”nyckelförskolor” bygger vi grunden i det svenska språket för barn som inte hör så mycket svenska i hemmet. Vi jobbar till exempel med en högläsningsmetod som heter Dialogic Book Reading som stärker barnen deras i inlärning av det svenska språket. Det är därför extra roligt att de insatser som vi gör visar sig även i Skolinspektionens granskning och att vårt arbete visar på ett långsiktigt resultat.

Om du vill veta mer om granskningen hittar du det på Skolinspektionens webbplats: https://skolinspektionen.se/aktuellt/granskningar-pa-gang/huvudmans-och-rektorers-arbete-for-kvalitet-i-undervisning-pa–forskolor-som-ligger-i-socioekonomiskt-svagare-omraden/