Ny bok inspirerar till sång och musikskapande i förskolan

Verksamhet

Boken ”Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan” är författad av dramapedagogen Emma-Helena Berglund som arbetar på Tellusbarns kulturskola. Boken utforskar hur musik och drama kan integreras i förskoleundervisningen för att främja lärande och utveckling i enlighet med läroplanen. 

Enligt förskolans läroplan ska barn ges förutsättningar att uttrycka sina upplevelser och dela dem med andra genom skapande aktiviteter. Boken erbjuder inspiration och praktiska idéer för att implementera musik och drama som lustfyllda pedagogiska verktyg i förskolemiljön. 

– Tellusbarns kulturförskolor fokuserar på skapande och delaktighet för att stimulera barnens nyfikenhet, samspel och kreativitet. Genom att erbjuda utrymme för olika former av uttrycksformer, som sång, musik och drama, främjas både språklig och motorisk utveckling hos barnen, säger Maria Friberg, skolchef på Tellusbarn.  

Boken innehåller 17 olika sånger med tillhörande aktiviteter och samtalsämnen, vilket underlättar för förskolepersonal att planera och genomföra sin undervisning. 

– Det är fantastiskt att se hur sång, musik och drama bidrar till både glädje, språkutveckling och sammanhållning i barngrupperna. Vi är otroligt glada över att vi får ta del av Emma-Helenas kreativitet, inspiration och kunnande och att det sprids till så många barn i våra verksamheter, säger Maria Friberg. 
 
Emma-Helena Berglund har tidigare gett ut boken Förskolelåtar och är medförfattare till de populära barnradioprogrammen Magiska skogen.  

Boken ”Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan”, ges ut av Gothiakompetens och kan beställas här