Ny enkät från Skolinspektionen: ”lärare på friskolor trivs bättre än på kommunala skolor”

Publicerat: 2024-06-20

  

Övrigt

I Skolinspektionens senaste skolenkät tillfrågas 45 000 lärare om sin arbetssituation. Inom samtliga områden är lärare som arbetar på friskolor mer positivt inställda till sin arbetsplats än lärare som arbetar i kommunala skolor.

– Den här undersökningen visar tydligt att Sveriges lärare betygsätter friskolor högre än kommunala skolor, både som arbetsplats och utbildningsverksamhet. Det är ett kvitto på att vi och våra branschkollegor lyckas skapa inspirerande miljöer både för lärarna och eleverna, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Skolinspektionen genomför skolenkäten varje år och de synpunkter från elever, vårdnadshavare och lärare som samlas in är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. I årets enkät svarar totalt 45 000 lärare på hur de ser på arbetsvardagen i Sveriges skolor. På totalt 16 områden anger lärare på friskolor att de trivs bättre än kollegorna på kommunala skolor, bland annat:

 • informera om utbildningen
 • samverka
 • bidra till stimulans
 • uppmuntra kritiskt tänkande
 • elevbemötande
 • jämställdhet
 • elevinflytande
 • skapa studiero och trygghet
 • förhindra kränkningar och sätta in särskilt stöd
 • bedömning och betygsättning
 • pedagogiskt ledarskap och elevhälsa

– Lärarna är vår absolut viktigaste resurs och vi kommer fortsätta det kontinuerliga arbetet med att skapa arbetsplatser där lärarna tillsammans med eleverna både trivs och utvecklas.

Läs också: Tellusgruppens medarbetare är alltmer nöjda på arbetet  

Läs mer om Skolinspektionens skolenkät 2024