Regulatoriska

Rättelse avseende ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO1

ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO1 som tidigare kommunicerats har noterats vara felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO1 är SE0015811849. För ytterligare informationBijan Fahimi, vd Tellusgruppen ABbijan.fahimi@tellusgruppen.se+46 707 167 453 Certified AdviserBolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission…

Läs mer

Tellusgruppens unitemission övertecknades kraftigt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBU­TIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA…

Läs mer

Styrelsen i Tellusgruppen AB (publ) offentliggör avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market och genomför en nyemission i anslutning till noteringen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBU­TIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA…

Läs mer