Tellusgruppen offentliggör årsredovisning för 2023

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB (publ.) offentliggör idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen visar på en tillväxt om 22,2%, vilket skett både genom förvärv av nya bolag och nyetableringar av förskolor.

Idag publiceras Tellusgruppen årsredovisning för verksamhetsåret 2023 och återfinns på bolagets webbplats. Årsredovisningen 2023 bifogas även i sin helhet i detta pressmeddelande.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.