Regulatoriska

Tellusgruppen AB offentliggör
bokslutskommuniké 2021

År 2021 har för Tellusgruppens del präglats av en stark tillväxt och en breddning av verksamheten i och med att grundskoleverksamheten har mer än fördubblat antalet utbildningsplatser. Året som gått har också inneburit en förhållandevis låg beläggnings­grad i bolagets förskolor,…

Läs mer

Rättelse avseende ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO1

ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO1 som tidigare kommunicerats har noterats vara felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO1 är SE0015811849. För ytterligare informationBijan Fahimi, vd Tellusgruppen ABbijan.fahimi@tellusgruppen.se+46 707 167 453 Certified AdviserBolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission…

Läs mer