Regulatoriska

Tellusgruppen AB offentliggör
bokslutskommuniké 2021

År 2021 har för Tellusgruppens del präglats av en stark tillväxt och en breddning av verksamheten i och med att grundskoleverksamheten har mer än fördubblat antalet utbildningsplatser. Året som gått har också inneburit en förhållandevis låg beläggnings­grad i bolagets förskolor,…

Läs mer