Avtal för Tellusgruppens förvärv av Matomsorg påskrivet

Som Tellusgruppen AB (publ) tidigare meddelat har bolaget skrivit en avsiktsför­klaring med cateringbolaget Matomsorg. Nu är avtalet påskrivet, vilket innebär att Tellusgruppen förvärvar samtliga aktier i Matomsorg via dotterbolaget Tellus­food. Matomsorg lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Bola­get har en omsättning...

Utbildningssektorn – en oslipad diamant för långsiktiga investerare

Det är få branscher som är så stabila i konjunktursvängningar som utbildning. Tellusgruppen har de senaste fem åren vuxit med 30 procent i genomsnitt. Grunden är lagd för fortsatt expansion, nu genomför bolaget en spridningsemission för att bredda ägarbasen och ta nästa kliv. – Vårt...

Tellusgruppen delger svar och filmad presentation från livesänd Q&A 1 februari 2024

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) delger här informationen som framkom under den livesända frågestunden med bolagets vd Bijan Fahimi och ekonomichef Arnar Vidarsson. Frågestunden anordnades med anledning av den pågående spridningsemissionen, och behandlade dels frågor som i förväg mejlats till adressen investerarfraga@tellusgruppen.se, dels frågor...