Tellusgruppen AB offentliggör bokslutskommuniké för 2022

Under 2022 ökade Tellusgruppens intäkter med 33,2 procent och landade på349,7 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,7 MSEK (2,2) med en marginal om 3,6 procent (0,8). Under året växlade Tellusgruppen också in i ett fjärde segment, utbildningstjänster, utöver skolor, förskolor och barnpassning, genom...

Tellusgruppen vd på GP Debatt

”Länge har man tillåtit populism att vara tongivande i skoldebatten. En regering som säger sig ha en frihetligt och tillväxtvänlig inriktning borde rimligen vända på perspektivet. Företagande, nyskapande, innovation och valfrihet borde vara centrala värdeord som ska genomlysa samtliga politiska områden. Detta ska självklart även...

Medarbetarna på Tellusgruppen är stolta över sitt företag

Medarbetarna inom Tellusgruppens bolag trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats. Det visar den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten 2022. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget. – Jag är väldigt glad över resultatet, säger...

Tellusgruppen AB offentliggör rapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet var en händelserik period för Tellusgruppen. På ett makroplan accele­rerade de ekonomiska bekymren i form av en tilltagande inflation och en inbromsning i ekonomin. Valrörelsen slutade med en valseger för oppositionen. På bolagsnivå slut­fördes förvärvet av modersmålsbolaget Omniglot. Tredje kvartalet 2022 Väsentliga händelser...

Två av Tellusgruppens styrelseledamöter ökar sitt aktieinnehav

Den 18 oktober köpte Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür10 000 aktier i Tellusgruppen AB till kursen 8,00 SEK per aktie. Det är hans tredje förvärv av bolagets aktier sedan september. I och med det senaste köpet ökar han sitt aktieinnehav från 60 000 till 70 000 aktier....

Lotta Edholm avgår som styrelsemedlem i Tellusgruppen AB

Lotta Edholm har i dag av statsminister Ulf Kristersson (M) utsetts till ny skolminister i Sveriges regering. Lotta Edholm tillträdde som styrelseledamot i Tellusgruppen AB i mars 2021 och kommer i och med sin ministerutnämning frånträda sin styrelseplats i friskolekoncernen. Lotta Edholm har en bakgrund...

Tellusgruppens ordförande ökar sitt aktieinnehav

Den 5 oktober köpte Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür, 10 000 aktier i Tellusgruppen AB till kursen 8,47 kronor per aktie. Det är hans andra förvärv av bolagets aktier sedan september. Därmed ökar han sitt aktieinnehav från 40 000 till 60 000 aktier. Läs mer

Tellusgruppen är Veckans företag i Affärsvärlden

”Genom förvärv och nyetablering har friskolekoncernen Tellusgruppen uppvisat en imponerande tillväxttakt de senaste åren. Enligt ledningen är det en uttalad strategi som ska främja långsiktig stabilitet, kvalitetsutveckling och lönsamhet.” Tellusgruppen är Veckans företag i tidningen Affärsvärlden. Läs artikeln här

Tellusgruppen fortsätter sin organiska tillväxt med nya förskolor och en ny grundskola

Tellusgruppen AB fortsätter sin tillväxt. Efter tillkännagivandet av köpet av modersmålsföretaget Omniglot i början av september, läggs grunden för fortsatt hög organisk tillväxt genom ett antal nyetableringar varav en är bolagets första egna skoletablering. Tellusgruppens första egna nyetablering inom grundskola som hade upprop den 18...

Tellusgruppen förvärvar ledande bolag inom modersmålsundervisning

Tellusgruppen AB förvärvar samtliga aktier i Omniglot AB, en ledande aktör inom modersmålsundervisning. Med Omniglot kommer en nytt verksamhetssegment; utbildningstjänster, att etableras inom Tellusgruppen. Det nya segmentet kommer att få en omedelbar positiv effekt på gruppens lönsamhet och tillväxt. Förvärvet skapar dessutom nya möjligheter inom...