Tellusgruppen är Veckans företag i Affärsvärlden

Övrigt

”Genom förvärv och nyetablering har friskolekoncernen Tellusgruppen uppvisat en imponerande tillväxttakt de senaste åren. Enligt ledningen är det en uttalad strategi som ska främja långsiktig stabilitet, kvalitetsutveckling och lönsamhet.”

Tellusgruppen är Veckans företag i tidningen Affärsvärlden.

Läs artikeln här