Två av Tellusgruppens styrelseledamöter ökar sitt aktieinnehav

Publicerat: 2022-10-19

  

Övrigt

Den 18 oktober köpte Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür
10 000 aktier i Tellusgruppen AB till kursen 8,00 SEK per aktie. Det är hans tredje förvärv av bolagets aktier sedan september. I och med det senaste köpet ökar han sitt aktieinnehav från 60 000 till 70 000 aktier.

Även Tellusgruppen styrelseledamot Caj Perrin förvärvar fler aktier i bolaget. Den 19 oktober köpte Perrin 10 000 aktier till kursen 7,98 SEK per aktie. Han utökar därmed sitt aktieinnehav från 75 000 aktier till 85 000 aktier.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453