Medarbetarna på Tellusgruppen är stolta över sitt företag

Övrigt

Medarbetarna inom Tellusgruppens bolag trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats. Det visar den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten 2022. Medarbetarna som svarat på enkäten arbetar på Tellusgruppens grundskolor, förskolor samt på moderbolaget.

– Jag är väldigt glad över resultatet, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Det visar att våra medarbetare trivs med varandra, men också med oss som arbetsgivare. Sen finns det så klart alltid saker som man behöver utveckla och jobba mer med, därför är det viktigt att vi nu fortsätter med det utvecklingsarbete som vi arbetar hårt med under året. Det behövs för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare vilket i förlängningen leder till en bättre skola och förskola för de barn och elever som går i våra verksamheter.

Under året som har gått har Tellusgruppen arbetat bland annat med att tydliggöra erbjudande till föräldrar, barn och elever, bland annat genom att stärka profilerna av bolagets förskolor och varumärkena inom bolagets grundskolor.

Enkäten visar att Tellusgruppens medarbetare upplever att arbetet de utför är utvecklande, att de blir respektfullt bemötta från sina chefer och kollegor samt att de känner glädje för att komma till sin arbetsplats.

I enkäten lyftes frågor kring till exempel arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, ledarskap samt säkerhet och hälsa.

Svarsfrekvensen var 73 procent.