Tellusgruppen fortsätter sin organiska tillväxt med nya förskolor och en ny grundskola

Publicerat: 2022-09-26

  

Övrigt

Tellusgruppen AB fortsätter sin tillväxt. Efter tillkännagivandet av köpet av modersmålsföretaget Omniglot i början av september, läggs grunden för fortsatt hög organisk tillväxt genom ett antal nyetableringar varav en är bolagets första egna skoletablering.

Tellusgruppens första egna nyetablering inom grundskola som hade upprop den 18 augusti är nu i full gång. Robinson Valsjön i Österåker inledde höstterminen med en förskoleklass och en klass i årskurs ett och kommer så småningom att inrymma förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan har friluftsprofil och är redan igång med kojbyggen, skräpplockardagar och matlagning på stormkök.

– Just uteprofilen är viktig för oss på Tellusgruppen både inom grundskola och förskola, säger bolagets vd Bijan Fahimi. Genom att vistas i naturen skapar vi ett intresse och en förståelse för växter och djur hos barnen tidigt i livet. Med denna förståelse och kunskap om vår natur utvecklas också en respekt för omgivningen som är betydelsefull att ha med sig för att barnen ska bli en viktig del av det svenska samhället.

Inom förskoleverksamheten startade Tellusbarns tredje förskola i Österåker i augusti. Friluftsförskolan Svartgarn är en efterfrågad förskola i Svinninge som efter några veckor har fyllt två av sina fem avdelningar.

Till våren utökar Tellusgruppen sin geografiska hemvist med ytterligare en kommun då en nybyggd förskola öppnar i Haninge, i det nya bostadsområdet Vega.

– I Vega startar vi till våren ett annat av våra omtyckta koncept, säger Bijan Fahimi, nämligen en kulturförskola. Kulturförskolan Vega blir en förskola fylld med musik, skapande och drama. På våra kulturförskolor får barnen utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former, till exempel med hjälp av våra duktiga fiolpeda­goger och dramapedagoger.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453