Föräldrar mer nöjda på Tellusgruppens skolor

Föräldrar mer nöjda på Tellusgruppens skolor

Skolinspektionen genomför årligen en skolenkät i arbetet att regelbundet granska all skolverksamhet i hela landet. Alla skolor ska följa lagar och regler som finns. Målet med enkäten är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Resultatet för skolenkäten visar på att Tellusgruppens skolor får höga betyg av föräldrarna. Robinsons skolor årskurs 1–9 får exempelvis värdet 8,8 på frågan om de upplever att deras barn är trygga (jämförande tal i riket är 8,0).

   Läs också: Tellusbarn Smedby får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Elever på Thea skolor årskurs 7–9 uppskattar studiero till 6,0 (jämförande tal i riket är 5,7).

Förskolorna visar också upp goda omdömen. Bland föräldrar till barn på Tellusbarn förskolor i Stockholms stad anger 89 procent att de är nöjda med förskolan (87 procent genomsnitt Stockholm stad), och 93 procent upplever att deras barn är tryggt på förskolan (90 procent genomsnitt Stockholm stad).

   Läs också: ”Vi lägger grunden till barnens framtida liv”

– En av orsakerna till de goda resultaten är att vi arbetar målmedvetet med att öka kvaliteten i både förskolor och skolor. När vi jobbar med hög kvalitet får vi nöjda föräldrar och glada barn. Av den orsaken har vi också högre personaltäthet än många andra, 4,9 barn per pedagog jämfört med 5,1 i en nationell jämförelse, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Hela Tellusgruppens kvalitetsredovisning läser du här.

Länk till Skolenkäten