”Vi lägger grunden till barnens framtida liv”

Publicerat: 2023-05-03

  

Övrigt

Förskolan Torget i Rinkeby fick höga betyg i Skolinspektionens granskning som myndigheten utfört på 30 olika förskolor, både fristående och kommunala. Samtliga förskolor har valts utifrån att de ligger i socioekonomiskt svagare områden.

– Vi blev så stolta när vi fick resultatet från Skolinspektionen, säger Layla Maulood som är förskollärare på Torget. Det blev ett tydligt bevis på att vi gör ett gott arbete här på förskolan och att Skolinspektionen uppskattar det vi gör.

Nyckelförskolan Torget ligger mitt i centrala Rinkeby, alldeles bredvid centrum. Det är tidigt på förmiddagen och alla avdelningarna har samling. I köket står dagens lunch och kokar i en stor gryta. Under en handduk ligger brödet på jäsning. I köket lagas all mat som barnen och personalen äter under dagen från grunden.

– Jag gillar verkligen att komma till jobbet varje dag, säger Layla. Det finns en positiv känsla här och jag och mina kollegor uppmuntras hela tiden till att göra mer. Det är förutsättningar som gör att jag trivs och dessutom trivs jag både med mina kollegor och min chef.

På avdelningarna finns gott om material för skapande och för lek. På en av avdelningarna läser en pedagog en saga för barnen, samtidigt som hon återupprepar ord från sagan som barnen får säga efter.

– Många av barnen som går här har ett annat modersmål än svenska, säger Layla, och det gör att vi på förskolan lägger mycket tid på att hjälpa barnen att skapa en grund i det svenska språket. Vi har många olika språkutvecklande aktiviteter och vi uppmuntrar också föräldrarna att fortsätta det arbetet hemma.

God kontakt mellan förskolan och hemmet

En av de verktyg som förskolan använder är den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt. Här finns över 3 000 bilderböcker på mer än 70 olika språk.

– På förskolan lyssnar och läser vi böckerna på svenska, säger Layla. Vi har också givit inlogg till Polyglutt för alla föräldrar så att barnen kan fortsätta att lyssna tillsammans med föräldrarna i hemmet, både på svenska och på sitt eget hemspråk. På så sätt skapas en plattform för svenskan även i hemmet.

Förskolan Torget har god kontakt med barnens föräldrar.

– Det känner sig trygga med oss, säger Layla. De vet att de alltid är välkomna att ställa frågor till oss, till exempel om barnens utveckling och att vi som jobbar på förskolan välkomnar deras frågor.

Specialpedagoger – en extra resurs

På Tellusbarn finns extra resurser i de två specialpedagoger som framför allt finns som ett stöd till pedagogerna. De vidareutbildar medarbetarna på förskolorna och kan också komma med konkreta råd och tips om insatser som behöver göras. Både i verksamheten som helhet, men också för enskilda barn.

Skolinspektionens granskning grundande sig i förskolor i socialt utsatta områden. Ett sådant är Rinkeby där förskolan Torget finns. Är det annorlunda att jobba på en sådan förskola?

– Ja, det är det, säger Layla. Framför allt för att vi satsar extra mycket på barnens språkutveckling. Det är viktigt att barnen lär sig svenska. Barnen finns ju faktiskt här hos oss i fem år och det är viktigt att de får med sig så mycket som det bara går innan de slutar hos oss. Förskolan ska förbereda barnen för skolan och om vi ger dem en bra start går det förhoppningsvis bra även i skolan. På så sätt blir vi på förskolan grunden till deras framtida liv.

Här kan du läsa mer om Skolinspektionens granskning av förskolan Torget