Tellusbarn Smedby får godkänt på alla områden i kommunens granskning

Publicerat: 2023-06-13

  

Övrigt

Tellusbarn kulturförskolan Smedby är godkänd på alla områden efter en kvalitetsgranskning utförd av Utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Det är respektive kommun som ansvarar för tillsynen av fristående skolor inom kommunen. En tillsyn innebär att kommunen genomför en självständig granskning som syftar till att undersöka om huvudmannen har uppfyllt de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Läs också: Föräldrar mer nöjda på Tellusgruppens skolor

I det här fallet varade besöket i tre timmar och representanter från Upplands Väsbys kommun fick träffa Tellusbarns skolchef, rektor för förskolan, sex pedagoger och tre vårdnadshavare. Representanterna besökte alla avdelningar och inspekterade även utemiljön.

Tellusbarn Smedby befanns uppfylla kraven inom samtliga granskade områden:

Läroplansområden:

 • Normer och värden
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Barns delaktighet och inflytande
 • Förskola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskollärares ansvar i undervisningen
 • Rektors ansvar

Bedömningsområden:

 • Organisation
 • Medarbetare
 • Inne- och utemiljö
 • Barn i behov av särskilt stöd

Medarbetarna på Tellusbarns kulturförskola Smedby. Från vänster Sepide, Takako, Kelly, Lisa, Rebecca, Ina, Sanna, Gül, Maha, Lena, Ravita, Solmaz, Zainab, Marina. Bild är tagen av rektor Lusiné Lollo Manasian.