Maria Friberg

Maria Friberg
skolchef Tellusbarn

Vilken är din roll inom Tellusgruppen?
Jag är skolchef för Tellusbarns södra förskolor och är just nu även ansvarig rektor på två av dem.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Mina dagar är väldigt varierande, vilket jag uppskattar mycket. Jag åker runt på alla mina rektorers förskolor och har avstämningar och agerar bollplank till mina rektorer. På de förskolor där jag är rektor har jag många samtal med pedagogerna och rycker ut i barngrupp om det behövs till exempel vid fortbildningstillfällen.

Jag är också med och utformar och utvecklar våra verksamheter på en mer övergripande nivå tillsammans med ledningsgruppen och andra roller i företaget. Att utveckla både verksamheterna och människorna i den och att få göra det tillsammans är så inspirerande och givande.

Jag är just nu mitt uppe i att starta upp en förskola i Vega i Haninge, som kommer bli en stor kulturförskola och i augusti startar vi upp en ny förskola i Ursvik, som ska ha en svensk-engelsk profil.

Om du skulle rekommendera en vän att söka på Tellusgruppen, vilka argument skulle du använda?
Mina vänner ser det nog redan som en rekommendation att jag har jobbat här så länge, ända sedan 2011. Men det jag också skulle lyfta är att vi har korta beslutsvägar och att man får vara delaktig och att man hos oss har stora utvecklingsmöjligheter.

Vi ser på riktigt lösningar i stället för problem och jag är stolt över att vi har prioriterat att ha specialpedagoger, konstpedagoger och så vidare trots att det är tuffare tider.

Fakta
Namn: Maria Friberg
År på Tellusgruppen: Jag började 2011 som biträdande förskolechef och förskollärare på en av våra mindre förskolor, fick sedan snart förtroendet att bli förskolechef. Jag arbetade efter det i många år som rektor på tre av våra förskolor, samtidigt som jag utbildade mig till rektor och under sista året på rektorsutbildningen fick jag förtroendet att bli skolchef för alla våra förskolor i södra Stockholm.
Utbildning: Förskollärare och rektor
Vad gör du helst på fritiden: Är med familj, vänner och mina två hundar, gärna i Roslagen 😊

Maria Friberg, skolchef Tellusbarn