Aurora Gabrielsson

Aurora Gabrielsson
rektor Thea skolor

Vilken är din roll inom Tellusgruppen?
Jag är rektor på Thea privata grundskola i Bromma.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
En vanlig dag kan handla om allt från att hålla personalmöten, träffa vårdnadshavare och elever, arbeta tillsammans med elevhälsan, arbeta med schema eller ekonomi och budget. Jag har ett nära samarbete med personalen i det vardagliga arbetet och tar olika initiativ eller beslut för att få vardagen att fungera så bra som möjligt.

Jag driver olika frågor och strukturer för att utveckla skolan framåt och arbetar med skolans mål och resultat i förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorsrollen är dynamisk och ställer höga krav på att både kunna vara strukturerad och flexibel, ingen dag är den andra lik.

Om du skulle rekommendera en vän att söka på Tellusgruppen, vilka argument skulle du använda?
Jag har arbetat för Tellusgruppen i snart två år och jag ser att detta är en organisation som värnar om god kvalitet och höga mål. Då det även finns flera grundskolor inom Tellusgruppen är detta en stor tillgång för utvecklingen och samarbetet mellan de olika skolorna både på rektorsnivå och organisatoriskt.

Bakgrund
Jag har sedan hösten 2013 arbetat på skolan som lärare i franska och engelska samt varit med och utvecklat skolan som biträdande rektor sedan 2018.

Min ambition är att fortsätta utveckla vår verksamhet framåt med elevens kunskapsutveckling i fokus tillsammans med alla duktiga medarbetare, elever och vårdnadshavare. Thea grundskola ska vara ett forum där alla kan växa, utvecklas, lära och känna sig trygga. Skolan ska vara en plats där alla blir respekterade och där allas kompetenser tas till vara på.

Thea grundskolans mål är att vara ett högstadium litet nog för att alla ska kunna lära känna varandra och stort nog för att hålla en genomgående och hög kvalitet av elevernas kunskapsutveckling.

Fakta
Namn: Aurora Gabrielsson
År på Tellusgruppen: Jag har arbetat på Thea grundskola i snart 10 år, men arbetat med Tellusgruppen i 1,5 år.
Utbildning: Lärarhögskolan i Stockholm 2002–2008 samt att jag nu går rektorsutbildningen på Uppsala Universitet.
Vad gör du helst på fritiden: När jag är ledig umgås jag helst med familj och nära vänner. Jag uppskattar det lilla i vardagen och tycker om att dansa. Vi reser ofta till Frankrike när vi är lediga där vi har släkt, men även Kanarieöarna under vinterns mörkaste dagar för att ta del av en del av mitt ursprung men även uppleva härliga stränder med sol och bad, något jag verkligen älskar.

Aurora Gabrielsson, rektor Thea Bromma