Opinion

Tellusgruppen vd på GP Debatt

”Länge har man tillåtit populism att vara tongivande i skoldebatten. En regering som säger sig ha en frihetligt och tillväxtvänlig inriktning borde rimligen vända på perspektivet. Företagande, nyskapande, innovation och valfrihet borde vara centrala värdeord som ska genomlysa samtliga politiska…

Läs mer

Tellusgruppen på DI Debatt

”Nu när vi står inför en ny våg av migration till Sverige, är det viktigt att dra lärdom av tidigare erfarenheter och fungerande lösningar. Sedan krigets utbrott har vi från friskolornas sida, både Friskolornas riksförbund såväl som enskilda aktörer, agerat…

Läs mer

Kommersialisering av skolan är en del av lösningen

Under våren 2021 kommer ytterligare två bolag inom utbildningssektorn ha börsnoterats i Stockholm. Det bör ses som en välkommen utveckling där livskraftiga bolag kan möta den svenska skolans behov. Det skriver Tellusgruppens vd Bijan Fahimi och Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür…

Läs mer

Identitetspolitik öppnar avgrund för företagen

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi ger sin syn i debatten om identitetspolitik på DI Debatt. Han skriver bland annat: ”Vi söker talang och utfallet blir mångfald. Inte alltid i form av kön och etnicitet utan utbildning, personlighetsdrag med mera.  Det är…

Läs mer
Bijan Fahimi

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi på GP Debatt 2020-12-10

Debatten om friskolornas vinstuttag har blossat upp på nytt. Det är obegripligt att skolföretag som bedriver verksamhet som uppenbarligen är efterfrågade framställs som ett av skolans största problem, skriver Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen. Vi är inte en del av problemet,…

Läs mer