Tellusgruppen välkomnar utredningen om nationell skolpengsnorm

Tellusgruppen välkomnar utredningen för en likvärdig och transparent ekonomiskt system för kommunala och fristående skolor. Vi på Tellusgruppen välkomnar regeringens initiativ att hitta ett sätt att göra skolpengen mer likvärdig. Som det ser ut i dag skiljer det hela 70 000 kronor per år per elev...

Tellusgruppen vd på GP Debatt

”Länge har man tillåtit populism att vara tongivande i skoldebatten. En regering som säger sig ha en frihetligt och tillväxtvänlig inriktning borde rimligen vända på perspektivet. Företagande, nyskapande, innovation och valfrihet borde vara centrala värdeord som ska genomlysa samtliga politiska områden. Detta ska självklart även...

Tellusgruppen på DI Debatt

”Nu när vi står inför en ny våg av migration till Sverige, är det viktigt att dra lärdom av tidigare erfarenheter och fungerande lösningar. Sedan krigets utbrott har vi från friskolornas sida, både Friskolornas riksförbund såväl som enskilda aktörer, agerat med engagemang för att ta...

Debatt: Privatisera lågpresterande kommunala skolor

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi skriver på GP Debatt om att lågpresterande kommunala skolor borde privatiseras. Av de 28 skolor som pekats ut av Skolinspektionen för undermåliga skolresultat är bara två fristående. Ett första steg för de mest segregerade områdena vore att privatisera de skolor som...

Bygg ut skolvalet menar Friskolornas riksförbund

Fler än någonsin väljer att plugga i en friskola skriver företrädare för Friskolornas riksförbund och Almega på Aftonbladets debattsida. De vill att skolvalet ska utvecklas istället för att avvecklas. Läs artikeln här

Kommersialisering av skolan är en del av lösningen

Under våren 2021 kommer ytterligare två bolag inom utbildningssektorn ha börsnoterats i Stockholm. Det bör ses som en välkommen utveckling där livskraftiga bolag kan möta den svenska skolans behov. Det skriver Tellusgruppens vd Bijan Fahimi och Tellusgruppens styrelseordförande Thomas Gür på DI Debatt. https://www.di.se/debatt/kommersialisering-av-skolan-ar-en-del-av-losningen/

Identitetspolitik öppnar avgrund för företagen

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi ger sin syn i debatten om identitetspolitik på DI Debatt. Han skriver bland annat: ”Vi söker talang och utfallet blir mångfald. Inte alltid i form av kön och etnicitet utan utbildning, personlighetsdrag med mera.  Det är vad fri företagsamhet handlar om....

Tellusgruppens vd Bijan Fahimi på GP Debatt 2020-12-10

Debatten om friskolornas vinstuttag har blossat upp på nytt. Det är obegripligt att skolföretag som bedriver verksamhet som uppenbarligen är efterfrågade framställs som ett av skolans största problem, skriver Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen. Vi är inte en del av problemet, vi är en del av...