Tellusgruppen välkomnar utredningen om nationell skolpengsnorm

Publicerat: 2023-11-03

  

Opinion, Övrigt

Tellusgruppen välkomnar utredningen för en likvärdig och transparent ekonomiskt system för kommunala och fristående skolor.

Vi på Tellusgruppen välkomnar regeringens initiativ att hitta ett sätt att göra skolpengen mer likvärdig. Som det ser ut i dag skiljer det hela 70 000 kronor per år per elev mellan den kommun som satsar mest och minst. Det är bra att det finns utrymme för en viss skillnad mellan kommunernas satsningar på skolan men skillnaderna ska inte vara så stora och systemet ska inte vara så krångligt.

Vi håller också med skolminister Lotta Edholm om att kommunerna ska kompenseras för sitt övergripande ansvar. Men som läget ser ut i dag är kommunerna redan överkompense­rade. En rapport från Friskolornas riksförbund visar att friskolor får runt 9 procent mindre i ersättning jämfört med de kommunala skolorna, även efter att hänsyn tas till kommunernas helhetsansvar och olikheterna i elevsammansättning. Dessa fakta visar exakt hur grundlös debatten om friskolornas så kallade överkompensation är.

Att friskolorna dessutom bedriver en skolverksamhet med god kvalitet, trots en lägre ersättning, visar att friskolorna förvaltar de medel de får på ett mer effektivt sätt än de kommunala skolorna. Hade kommunerna bedrivit sin verksamhet på samma sätt som de fristående skolorna hade kommunen sparat in 9 procent av sina skattemedel.

Trots att utredningsdirektiven talar om vikten av likvärdighet ingår där också möjligheten för kommuner att tilldela sina egna skolor mer pengar än friskolor. Det strider mot likvär­dighetsprincipen. Vill en kommun satsa på skolan ska de göra det för alla elever.

Vi ser fram emot en genomgripande utredning av ersättningsfrågan och likvärdigheten i de ekonomiska förutsättningarna. En utredning och därmed ett svar på de frågor som finns, kommer att vara till fördel för hela skolvärlden och kan rimligen inte leda till något annan slutsats än att friskolorna är underkompenserade och behöver få en rimligare ersättning.

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453