Tellusgruppen satsar på mångfald av skolprofiler: ”Viktigt att möta elevernas behov”

Tellusgruppen satsar på mångfald av skolprofiler: ”Viktigt att möta elevernas behov”

Sedan Tellusgruppens förvärv av Robinsonskolorna år 2020 har verksamheten växt. Framgångsreceptet har varit att bevara skolans tydliga profil mot friluftsliv och upplevelsebaserat lärande, och samtidigt behålla kompetens från den tidigare verksamheten inom den nya ägarkoncernen.

­­– En styrka hos Tellusgruppen är att förvalta och utveckla det som är framgångsrikt på en skola, säger Lisa Melberg, skol- och utvecklingschef på Tellusgruppen.

Under 2020 förvärvade Tellusgruppen fyra Robinsonskolor, samtliga belägna i Enköping. Skolorna har drivits av dotterbolaget Tellusskolan, som förutom att bevara skolans tydliga profilinriktning även har utvecklat verksamheten till att nå ut till fler åldersgrupper. I dag har även en Robinssonskola i Åkersberga och en förskola i Enköping tillkommit.

– Ambitionen hos Tellusgruppen är att ta vara på allt som är bra bland de skolor bolaget förvärvar och fortsätta utveckla, och utöka koncepten till att nå fler elever.

En strategi för att lyckas bevara mångfald av olika skolprofiler är att ta vara på den kompetens som redan finns bland verksamheter koncernen förvärvar. Ett sådant exempel är just Lisa Melberg som tidigare arbetade som skolchef och rektor på Robinson. Hon var även en av dem som grundade den första Robinsonskolan 1997. 

– I samband med mina studier på lärarhögskolan hade jag en vision om ett skolkoncept som byggde på upplevelsebaserat lärande. Syftet var att skapa en lustfylld, social och interaktiv skolmiljö där eleverna själva fick möjlighet praktiskt delta i undervisningen. Vi belånade oss, byggde en egen skollokal och kunde precis få ihop tillräckligt med elever för att kunna starta det första läsåret, säger Lisa Melberg.

Robinson är populärt bland elever och vårdnadshavare

Med tiden har Robinson blivit ett eftertraktat skolval i Enköping bland elever och deras vårdnadshavare. Framgångsfaktorer har varit att värna om en familjär skolmiljö, där trygghet och gemenskap har varit viktiga pusselbitar till att främja elevernas lärande.

 – Skolorna är små till antalet elever, vilket gör att alla känner alla. Det skapar en familjär känsla där lärarna får en elevnära relation. Vi har alltid fått höga resultat när det kommer till elevernas trygghet och arbetsro på Skolinspektionens årliga enkätundersökning.

Läs också: Tellusgruppens vd Bijan Fahimi: ”En bra skola för alla förutsätter en mångfald av erbjudanden”

I samband med att Tellusskolan tog över driften av Robinson övergick Lisa Melberg från att vara egenföretagare till att bli en del av Tellusgruppens ledningsgrupp. I dag arbetar hon som skol- och utvecklingschef hos koncernen där hon fortsatt driver frågor som berör skolsektorn. 

– För min del har det varit en jätteroligt att fortsätta arbeta med ett område jag brinner för. Hos Tellusgruppen får jag arbeta med en bredare plattform och vara med och bidra på ett mer övergripande plan med samtliga grundskolor och förskolor.  

– När vi som startade och grundade verksamheten lämnade över till Tellusgruppen skedde en positiv utveckling även i Robinson vilket var intressant att observera. Nyckelpersonerna som var kollegor och som hade arbetat i Robinsson under en längre tid klev fram som en ny ledningsgrupp och byggde vidare på de idéer som var bärande för Robinson från början. Robinson var inte längre beroende av sina grundare.

Läs mer om Tellusskolan Robinson här.

Idag arbetar Lisa Melberg ganska intensivt med Thea skolor som hon är skolchef över, som har retorik och det svenska språket som profil.

– Det är mycket utvecklande att gå in i ett helt annat koncept och bidra med min erfarenhet från tiden i Robinson och bli inspirerad av skolor som andra har utvecklat under helt andra förutsättningar. I och med vår ambition att förvärva fler verksamheter ser jag framemot att sätta mig i ännu fler enheter med nya möjligheter och nya utmaningar.

– Med ett större bolag som Tellusgruppen i ryggen får de som arbetar på skolorna goda förutsättningar att koncentrera sig på den pedagogiska verksamheten. Det finns oerhört mycket expertis inom bolaget och tillsammans följer alla en gemensam vision om att utveckla och effektivisera våra verksamheter helt utifrån deras unika profil, säger Lisa Melberg. Läs mer om Tellusgruppens verksamheter.