Tellusgruppens vd Bijan Fahimi: ”En bra skola för alla förutsätter en mångfald av erbjudanden”

Publicerat: 2023-04-27

  

Övrigt

Tellusgruppen började sin resa som familjeföretag för snart 20 år sedan. De senaste åren har tillväxten tagit fram och sedan 2019 har bolaget vuxit med i genomsnitt 39 procent per år. Alla verksamheter befinner sig i varierande grad av utveckling, där fördelarna med att vara ett större företag är klart fler än nackdelarna.

– Den främsta fördelen med ett familjeföretag som Tellusgruppen är den inneboende drivkraften att vilja lyckas. Inte främst ekonomiskt utan för att det är familjens namn som står bakom bolaget. Vi vill skapa bättre framtidsmöjligheter för alla barn som går i våra skolor. Gör vi det med kvalitet bygger vi också ett värdefullt företag som våra barn eller barnbarn kan ta över med stolthet, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Sedan verksamheten startade 2007, tre år efter det blivande äkta paret Bijan Fahimi och Narges Moshiri lärt känna varandra, har bolaget växt kontinuerligt. Både genom förvärv av andra skolor och genom att starta nya skolor från grunden, så kallad organisk tillväxt. Från början var verksamheten helt inriktad på förskolor. För tre år sedan, år 2020, köpte Tellusgruppen de första grundskolorna.

Läs också: Tellusgruppens historia

– Ett syfte med att göra bolaget större är att vi kan använda gemensamma resurser mer effektivt. Allt som har att göra med bolagsstyrning, till exempel ekonomi, rekrytering och marknadsföring, kostar mindre per skola eller förskola för varje ny verksamhet vi tar in i Tellusfamiljen.

– Vi utvecklas med nya idéer som kommer med förvärv och genom våra kollegor. Tellusgruppen är en plattform där de bästa idéerna ska utvecklas.

Idag driver Tellusgruppen sju grundskolor och 27 förskolor. Det totala antalet barn och elever uppgår till omkring 2 200 och flera av skolorna finns i Stockholms kranskommuner.

– Både min fru Narges och jag kom till Sverige från Iran på 1980-talet. Jag tror att vi har mycket bra förståelse för både integration och vilka utmaningar som finns i olika samhällsmiljöer. Våra förskolor finns i många olika socioekonomiska miljöer. Det har gett oss insikten om vikten av en mångfald av erbjudanden. Likvärdig skola får inte bli likformig skola.

–  Skolan har en central roll för att ge elever någorlunda likvärdiga möjligheter i livet men det kan inte uppnås genom likformighet eller politiska direktiv. Elever med olika förutsättning måste få något annat än en skola som är identisk med alla andra skolor. Ökande olikheter i samhället förutsätter en ökande mångfald av skolor. Här har friskolor med flexibilitet och kundorientering en viktig roll att spela.

Idag driver Tellusgruppen förskola, grundskola, barnpassning och utbildningstjänster, vilket är en bred grund att växa vidare utifrån.

– Med fler skolor och förskolor och ett större antal lärare och barnvakter kan vi ge fler barn och familjer kvalitativ, trygg och värdeskapande skolverksamhet. Som företag får vi en mer stabil och trygg plattform att utveckla företaget på, vilket även leder till bra karriärmöjligheter för alla anställda lärare och medarbetare. Dessutom har vi möjlighet att rekrytera spetskompetens.

Genom förvärvet år 2022 av modersmålsbolaget Omniglot och senast Språkservice 24 breddade bolaget verksamheten ytterligare och kan erbjuda skolor utanför koncernen kvalitativa utbildningstjänster.

Läs också: Tellusgruppens vd Bijan Fahimi: ”Språk och modersmål är nya utbild­ningstjänster som ska bidra till att öka tillväxten”

– Vi tvekar inte att lägga resurser på insatser som kan förbättra verksamheterna både på kort och lång sikt. Samtidigt är vi resursmedvetna och effektiva, och vi använder våra resurser med omsorg. Kombinationen skapar mervärden för alla, även för aktieägarna. Det finns en växelverkan här, när aktieägarna är nöjda blir det enklare att attrahera kapital till bolaget vilket gör det möjligt att göra nya investeringar. Då kan Tellusgruppen bli tillgängligt för fler barn och elever, i fler kommuner. säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.