Tellusgruppens vd Bijan Fahimi: ”Språk och modersmål är nya utbild­ningstjänster som ska bidra till att öka tillväxten”

Övrigt

Tellusgruppen har på kort tid breddat affärsmodellen genom att införliva utbildningstjänster inom språk i verksamheten, med förvärven av Omniglot hösten 2022 och senaste Språkservice 24 i april 2023.

– Förvärven av Omniglot och Språkservice 24 är viktiga steg för att snabbt etablera en ordentlig plattform som leverantör av utbildningstjänster inom språk och modersmål, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

På mindre än ett halvår har den Nasdaqnoterade skolkoncernen Tellusgruppen gjort två förvärv och påbörjat ett nytt kapitel i bolagets tillväxtresa. De båda förvärven Omniglot och Språkservice 24 är båda ledande bolag inom modersmålsundervisning och studiehandled­ning. 

– Förutom att bolagens affär i grunden är sunda med bra tillväxt och god marginal, har de även en spännande potential inom fjärrundervisning och digitalt lärande.

Tellusgruppen har som uttalad ambition att förvärva lönsamma bolag med målsättningen att skapa hög tillväxt och bättre lönsamhet. 

– Dessa bolag ger oss ett nytt affärsområde som blir större än deras nuvarande erbjudande kring hemspråk. Vi ser en bra plattform för att även tillhandahålla helt nya tjänster inom bland annat yrkes- och studievägledning, specialpedagogiska tjänster och elevhälsa.

Flerspråkighet är enligt forskning om barnens språklärande ett bra verktyg mot halv­språkighet vilket idag är ett problem för barn i segregerade områden.

– Det finns en diskussion om att modersmål inte får ta krafterna från elevers lärande av svenska språket. Men forskningen visar att lära sig modersmål korrekt bara underlättar för barnen att lära sig svenska bättre, och även andra språk.

Tellusgruppen ser möjligheter att göra dagens modersmålsundervisning mer effektiv och ändamålsenligt, vilket de digitala undervisningsmetoderna erbjuder.

– Med de kompetenser vi samlar hos oss genom Omniglot och Språkservice 24 har vi alla möjligheter att leda utvecklingen framöver. 

Enligt Bijan Fahimi är Omniglots och Språkservices erbjudande en mycket spännande nisch inom digitala tjänster och produkter som samlas under begreppet Edtech.

– Digitaliseringen av skolan har bara börjat. Här finns mycket att både utveckla och erbjuda, och Tellusgruppen vill vara en bidragande del av denna resa inom svensk skola, säger Bijan Fajhimi, vd Tellusgruppen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och utbildningstjänster.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgs­sektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotter­bolag som erbjuder högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.