Luca di Stefano

Luca di Stefano
Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning
Marknadsekonomutbildning från Frans Schartaus Handelsinstitut samt Internationella relationer på Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag
Pågående uppdrag som styrelseordförande i Mandel Design Group AB, RE/WAY AB och Almond Holding AB, styrelseledamot i HUBSO GROUP AB (publ), GOGO Lead Tech AB, Storage365 AB, Zoomability Int AB (publ), Smallroom Group AB, Unika Försäkringar i Sverige Ab, Securement AB, Hamax Holdings AB, Aeroporo Film AB, Gavald Holdings AB och Scudo Holdings AB. Luca har även ett flertal andra avslutade uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot.

Övrig professionell erfarenhet
Investerare, styrelseproffs och grundare av flera bolag inom media och IT. Sedan 2017 även haft en aktiv roll som vd/operativ ansvarig och styrelseledamot för flera tillväxtbolag. Kommer senast från posten som delägare och vd för digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köptes upp av Defiso Media AB.

Beroendestatus
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning , oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier i bolaget
18 750 aktier