Arnar Vidarsson

Arnar Viðarsson
Ekonomichef sedan 2020

Utbildning
Filosofie kandidatexamen i nationalekonomi från Högskolan i Jönköping och Ekonomi masterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:

Övrig professionell erfarenhet
Har bred erfarenhet som analytiker utifrån kredit- och rådgivarperspektiv. Kommer senast från Danske Bank där han arbetade med analys och rådgivning kring finansiell struktur, riskstyrning, rörelsekapital, likviditetsstyrning och förvärv.

Antal aktier i bolaget
13 270 aktier