Pressmeddelanden

2024

Tellusgruppen AB (publ.) fortsätter sin tillväxt under första kvartalet. Omsättningen ökade med 14,6% till en nivå som indikerar...
Idag, den 13 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”)...
Tellusgruppen AB (publ.) offentliggör idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen visar på en tillväxt om 22,2%...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA...
Tellusgruppen AB (publ.) har sedan börsintroduktionen 2021 vuxit kraftigt och breddat verksamheten med flera segment. Bolaget väntas 2024 nå...
”Maten är ett glädjeämne i livet”, det säger Mimi Svanberg i samband med invigningen av restaurang Tellusfood Kungsgatan...
Tellusgruppen AB (publ) har träffat ett avtal om en riktad emission i syfte att lösa en revers från tidigare förvärv av Språkservice...
Torsdag 11 april inviger Tellusgruppen officiellt restaurangen Tellusfood Kungsgatan 22 i Linköping. Kungsgatan 22 ingår i Tellusgruppens breda...
Torsdagen 11 april invigs restaurangen och skolmatsalen Tellusfood Kungsgatan 22 i Linköping. Bland annat bjuds det på näringsrik mat till...
Tellusgruppen (publ) har rekryterat Richard Bengtsson till ny affärsutvecklings- och kommunikationschef. Richard Bengtsson tillträder tjänsten...