Protokoll från årsstämma 2023

Årsmötesprotokoll 2023