Familjeföretaget Tellusgruppen vill skapa långsiktig nytta i samhället

Familjeföretaget Tellusgruppen vill skapa långsiktig nytta i samhället

Redan när Narges Moshiri och Bijan Fahimi förvärvade den första förskolan 2007 var målet att erbjuda professionell skolverksamhet med hög kvalitet som utgår från barnens behov. Idag äger och driver Tellusgruppen över 30 skolor och förskolor, och glöden som drev det äkta paret i uppstarten finns fortfarande kvar.

– Från början hade vi inga kvantitativa mål. Men vi visste att vi ville bygga ett stort bolag som erbjuder omsorg och utbildning med hög kvalitet till många familjer. Vi gör idag detta genom att utgå från de varierande behov som finns i samhället. Det viktigaste verktyget är att erbjuda våra medarbetare en välfungerande organisation så att deras kompetens och engagemang omvandlas till bra verksamhet för barnen och eleverna, säger Bijan Fahimi, vd i Tellusgruppen.

Historien om familjeföretaget Tellusgruppen börjar 2004. Narges och Bijan har just lärt känna varandra och tidigt i relationen föds idén om att driva förskoleverksamhet.

– Jag är i grunden förskolelärare. Redan i Iran gick jag förskollärarutbildning, som jag sedan kompletterade med svensk. Senare blev jag även utvald till en chefsutbildning för chefer i offentlig verksamhet, som en av 24 deltagare i Stockholmsregionen. Efter att ha arbetat på ett antal förskolor, både i verksamheten och som avdelningschef, föddes drömmen om att göra detta på mitt, på vårt sätt, säger Narges Moshiri, vice styrelseordförande Tellusgruppen.

Att bedriva skolverksamhet ställer extremt höga krav på professionalism, kunskap och långsiktighet i företagandet, något som Bijan och Narges noga övervägde inför sin satsning och fortsätter att leva upp till varje dag.

– Till skillnad från Narges hade jag ingen tidigare erfarenhet av skolvärlden, däremot är jag entreprenör och bra på att driva företag. Våra respektive kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra på ett perfekt sätt, det är en stor anledning till att vi lyckats göra Tellusgruppen till ett stabilt och välmående bolag, säger Bijan.

Den första förskolan

Den första förskolan som paret förvärvade hade Narges tidigare arbetat på.

– Man har ett stort samhällsansvar när man driver verksamhet inom skola, det handlar om att kunna ge nya generationer en trygg skolgång, allt måste planeras på lång sikt. Detta ansvar är något som vi är mycket varsamma om och tar på stort allvar. Det faktum att vi är ett familjeföretag gör att vi är än mer noga med att ta hand om bolaget, detta är ju vårt livsverk, säger Narges.

Ambitionen att utveckla ett välmående och tryggt företag har varit tongivande för Narges och Bijan i processen, engagemanget växer utifrån samhällets behov och att göra arbetet mycket professionellt.

– Vi har aldrig sett någon motsättning mellan samhällsnytta och företagsamhet. Att vi är affärsmässiga och vill utveckla ett ekonomisk stabilt bolag står inte i kontrast med vår ambition att erbjuda barn som går i våra förskolor och skolor, vårdnadshavare och kommuner en kvalitativ verksamhet. Tvärtom, långsiktig lönsamhet förutsätter att man har nöjda kunder och det i sin tur förutsätter att vi har en välorganiserad verksamhet med kompetenta och motiverade medarbetare. Allt hänger ihop.

Läs också: Tellusgruppens vd Bijan Fahimi: ”En bra skola för alla förutsätter en mångfald av erbjudanden”

Tar vara på kompetensen i förvärv

Idag driver Tellusgruppen totalt över 30 förskolor och skolor, under varumärkena Tellusbarn och Tellusskolan. Bolaget har även verksamhet inom studiehandledning och modersmålsundervisning (Omniglot) samt barnpassning (Nanny by Tellus). Företaget är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

– När vi förvärvade den första förskolan hade vi inte en exakt bild om hur verksamheten kommer att se ut på sikt, men vi lärde oss under resans gång. Många idéer och erbjudanden kommit fram genom de förvärv vi har gjort medan andra initiativ växt fram i samarbete med medarbetare som har sökt sig till oss. I en lärande organisation växer utvecklingen och framstegen från flera olika håll, säger Bijan.

– Målet är att fortsätta vara en närvarande och aktiv huvudägare som, genom nära kontakt med rektorer och medarbetare fångar upp och för vidare kunskap och behov inom koncernen.

Stabilt familjeföretag

Tellusgruppens resa som ansvarsfullt, stabilt familjeföretag med samhällets bästa i fokus har bara börjat. Genom att vara ett publikt bolag noterade på Nasdaq ger de omvärlden betydligt mer information om hur verksamheten går än om de varit privatägda.

– Det övergripande målet är att förena kvalitet, ekonomisk stabilitet, tillväxt och utveckling. Nu när vi har blivit större och förvärvat nya verksamheter gäller inte längre bara våra egen pedagogiska ambitioner och idéer. Det gäller att möjliggöra för andra att förverkliga sina idéer. Vi erbjuder en professionell plattform och en bas där nya och bra idéer får frodas och växa, säger Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen.

Läs mer om Tellusgruppens affärsidé och vision.