Skillnad på friskola och kommunal skola: Vad du bör veta

Övrigt

Svenska friskolor följer samma skollag och läroplan som de kommunala skolorna, de är skattefinansierade och får inte välja vilka elever som går på skolan. Men det finns också ett antal skillnader mellan friskolor och kommunala skolor, här går vi igenom de viktigaste.

Skillnad på friskola och kommunal skola. Barn från Tellusgruppens verksamhet Svedia

Olika ägare och huvudmän

En avgörande skillnad på friskola och kommunal skola är ägaren och huvudmannen. Medan kommunala skolor drivs av Sveriges kommuner så ägs och drivs friskolor av privata företag, stiftelser eller ideella organisationer.

Läs mer om friskolor

Större variation i inriktning

Även skolans inriktning är något som ofta skiljer mellan friskola och kommunal skola. Friskolor har större möjligheter att ha olika inriktningar, exempelvis ekonomi, globala frågor eller internationalism. Inriktningen kan också grundas i en specifik pedagogisk inriktning, så som Waldorf eller Montessori. Den kommunala skolan är däremot mer eller mindre enhetlig.

Större valmöjligheter för elever och föräldrar

En annan skillnad på friskola och kommunal skola är att friskolor gör att elever tillsammans med sina vårdnadshavare har mer att välja på när det gäller vilken skola de vill gå på. Elevernas val påverkar i sin tur friskolornas resurser och skolpeng – ju fler elever som går på skolan, desto mer pengar och resurser kan skolan satsa på eleverna och verksamheten.

Läs också: Tellusbarn får goda omdömen i Skol­inspektionens kvalitetsgranskning

Vill du veta mer om skillnad på friskola och kommunal skola?

Friskolornas riksförbunds hemsida finns mer information.